Bioplasty s BIO základem

Krokem vpřed je změna všech našich plastů na bioplasty s biologickým základem. Bioplast je termín používaný pro plasty, které buď mají biologický základ a nebo jsou rozložitelné nebo oboje. Biologický základ znamená, že plasty jsou uplně nebo částečně vytvořeny z biomasy - různé druhy rostlin jako je kukuřice, cukrová řepa, skočec obecný atd.... Rozložitelný znamená, že materiál může být kompostován.

Bioplast není pouze jeden jediný materiál. Tyto materiály, stejně jako tradiční plasty se základem z fosilních paliv, se sestávají z celé skupiny materiálů s odlišnými vlastnostmi a možnostmi použití. My budeme používat 3 různé typy bioplastů s biologickým základem, které mají takové vlastnosti, které naše produkty potřebují. Všechny materiály odpovídají požadavkům a specifikacím úřadu pro potraviny a léčiva ve Spojených Státech Amerických (FDA) a normám EU 10/2011 vztahujícím se k potravinářským smlouvám.

 

PRODUKT ZDROJ BIOMASY TYP

RECYKLAČNÍ

SYMBOL

SPORKS Kukuřice Co-polyester 1
NÁDOBÍ NA JÍDLO cukrovátřtina a dřevěná vlákna
Polyethylen s vysokou hustotou 2
HRNEČKY Cukrovátřtina TPE 7